Tarieven

Proefles, gratis of niet?

Er wordt vaak gevraagd of men een proefles kan volgen. Dat kan altijd, maar niet meer gratis. Want elke les geef ik mijn volledige aandacht en energie, ongeacht wie er in mijn les zit. Je mag altijd een losse les komen volgen om te zien of de les aansluit bij jouw behoeftes en verwachtingen. Dan zit je niet vast aan een hele lesperiode.

Een losse les kost € 13,50

Ik werk met lesperiodes, dit zijn de weken tussen de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

De lessen kosten € 11 voor één keer les in de week wanneer je in één keer de lesperiode betaald.

Workshops hebben een ander tarief afhankelijk van de duur en thema.

rekeningnummer:
NL57 RABO 0130 7868 45