Tarieven

Je bent altijd welkom om een of twee proeflessen te komen volgen. Een proefles kost € 5.

Een losse les kost € 11

Ik werk met lesperiodes, dit zijn de weken tussen de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties is er geen les in Medemblik.

De lessen kosten € 9 voor één keer les in de week.

Workshops hebben een ander tarief afhankelijk van de duur en thema.

rekeningnummer:
NL57 RABO 0130 7868 45